Kominické práce - revize, čištění komínů

Člen společenstva kominíků ČR

Kominictví Ostrava KOMINICTVÍ KORS, spol. s.r.o. je držitelem Živnostenského oprávnění k provozování kominické činnosti a to od založení naší společnosti v roce 1992.

Prioritou Kominictví Ostrava je provedení kvalitní práce a to,že se zákazníkovi nevnucujeme k provedení kominické činnosti a provádíme práce pouze na objednání a pozvání zákazníka. Mezi tyto činnosti patří:

  • čištění komínů – spalinových cest
  • kontrola komínů – spalinových cest
  • revize komínů – spalinových cest

Čištění a kontrola spalinových cest se provádí min. 1x ročně a zahrnuje:

  • čištění komínů, čištění kouřovodů výběr sazí z komínových dvířek a kontrolních otvorů
  • posouzení technického stavu spalinové cesty – konstrukční provedení,
  • připojení spotřebiče paliv (kouřovodu), zda je volný a bezpečný přístup ke komínu, k dvířkám, ke kontrolním otvorům, dále bezpečné umístění hořlavé stavební kontrukce a další

Revize spalinových cest se provádí pouze v případech:

  • před uvedením spalinové cesty do provozu nebo při každé úpravě komína
  • při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv
  • před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv
  • po komínovém požáru nebo při vzniku trhlin ve spalinové cestě,jakož i vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě

V případě, že budete mít o tytu služby zájem, neváhejte nás kontaktovat.


Dnem 31.12.2015 bylo zrušeno Nařízení vlády 91/2010 Sb. o provádění kominických prací.
 
Práva a povinnosti v oblasti čištění, kontroly a revizí spalinových cest jsou nově od 1.1.2016 uvedeny v zákoně o požární ochraně č.133/1985 Sb. ve znění zákonač č.320/2015 Sb. a novém prováděcím předpisu – vyhlášce č.34/2016 o čištění, kontrole a revizi spalinových cest.
 
Významnou změnou v provádění kominických prací je, že pokud oprávněná osoba při čištění nebo kontrole spalinové cesty, nebo revizní technik spalinových cest při revizi spalinové cesty zjistí nedostatek, který bezprostředně ohrožuje zdraví, život nebo majetek osob a který nelze odstranit na místě, musí toto změnu nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zjištění nedostatku oznámit tuto skutečnost písemně na příslušný stavební úřad (v případě nedodržení technických požadavků) nebo na příslušný orgán státního požárního dozoru (v případě nedostatku týkajícího se se nedodržení požadavků na požární bezpečnost).

K čištění a kontrole komínů (spalinových cest) je nutné doložit kominíkovi:

- Výchozí revizi spalinových cest

- Zprávy o kontrole a čištění spalinových cest (z předešlého čištění a kontroly)

- Údaje o spotřebiči paliv (spotřebič, výkon, výrobní číslo)

Mezi naše zákazníky patří

Služby

Máte zájem o naše služby?

Vyplňte prosím níže uvedený formulář a my se Vám brzy ozveme.
Pokud nechcete psát, zavolejte! Jsme Vám k dispozici...

777 713 291

Spolupracujeme